سوئینگ چک ولو


کسری صنعت 33957018-021اراده دهنده سوئینگ چک ولو

سوئینگ چک ولو


شیرهای کنترل و چک ولوها به منظور کنترل جریان و جلوگیری از بازگشت جریان کاربرد دارند. یکی از کابردی ترین انواع چک ولوها، شیرهای سوئینگ چک ولو می باشد که در ادامه برخی از ویژگی های آن را بررسی می کنیم.